Facebook Pixel

Jak pakować,
żeby nas wiadziano

Paulina Kruszczyńska

Pobierz artykuł

Opakowanie produktu, obok oczywistych funkcji ochronnej i informacyjnej, pełni dziś niebagatelną rolę niemego sprzedawcy. Staje się w ten sposób opowieścią o produkcie i pierwszą z form reklamy, z jakimi konsument może się zetknąć w łańcuchu kontaktów z danym produktem lub usługą. Słowami kluczowymi stają się kreatywność i odmienność, które pozwolą zaskoczyć opakowaniem i zakotwiczyć je w świadomości odbiorcy na długo, budując jednocześnie obraz całej marki. Zainwestowanie nakładów finansowych w dobry, przemyślany i strategicznie uzasadniony projekt opakowania może przymieść zauważalne korzyści w całej machinie promocyjno-marketingowej. W branży opakowaniowej FMCG pojawia się kilka elementów, jakie należy uwzględnić dodatkowo przy projektowaniu opakowania produktu, związanych z jego specyfiką.