Facebook Pixel

Kapturek na motorze,
a śnieżka łapie stopa

Orchidea Creative Group

Pobierz artykuł

Opowieści reklamowe korzystają bardzo obficie z dostępnych w ramach kultury masowej scenariuszy fabularnych i postaci bohaterów. Igrają z ich konwencją, przetwarzając ją na własne, unikalne potrzeby, zaskakując i otwierając nowe horyzonty znanym nam od dzieciństwa historiom. Poczucie komfortu w zetknięciu z tym, co znajome wywołuje pozytywne emocje, przekładające się na więź uczuciową z produktem i marką. Uniwersalne historie baśniowe, oparte na schemacie opozycji zostają każdorazowo uwspółcześnione, przemawiając do odbiorców zrozumiałym dla nich językiem. Twórcze wykorzystanie baśni przez autorów reklamy pozwala skutecznie realizować obrane przez nich cele strategiczne i sprzedażowe.