Facebook Pixel

PR WEWNĘTRZNY

Artur Klich

Pobierz artykuł

Śledząc media branżowe, napotykamy w ostatnich tygodniach na ogromną liczbę artykułów, które skupiają się wokół tematu komunikacji firm z klientami w okresie pandemii koronawirusa. Licznie pojawiające się publikacje są dla marek swoistymi poradnikami, jak radzić sobie w tym trudnym czasie. Odnajdujemy w nich między innymi omówienia case studies zarówno rodzimych, jak i zagranicznych podmiotów, a także wskazówki co, jak i kiedy mówić oraz jakich błędów unikać. Informacje te bez wątpienia mogą okazać się przydatne. Wśród ukazujących się tekstów i opracowań mniej jednak miejsca poświęca się tematowi równie ważnemu, a dotyczącemu komunikacji wewnętrznej.